ReadyPlanet.com
ติดต่อ พร้อมสโตร์
line at
dot
dot
สินค้า หมวด PROMPT CLEAN
สินค้า หมวด PROMPT PLAS
สินค้า หมวด PROMPT TOOL
dot
dot
เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง POLO AURA75
การจัดส่งสินค้า
dot


  [Help]
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


makita
น้ำยาโมซา
ผลิตภัณฑ์เวียล่า


เงื่อนไขการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้า และคืนเงิน

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้า และคืนเงิน

 เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าที่จัดจำหน่ายโดย  www.promptstore.com  ทุกรายการเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย กรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือพบข้อบกพร่องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารับประกัน  ท่านสามารถสามารถฝากเคลมหรือส่งซ่อมผ่าน  www.promptstore.com  ได้โดยตรง

 • กรณีสินค้าชำรุด หรือเกิดความเสียหายจากตัวสินค้าเอง โดยทาง www.promptstore.com จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าทั้งหมด ในกรณีลูกค้าอยู่ในกรุงเทพฯและพื้นที่จัดส่งโดยรถบริษัท
 • กรณีสินค้าเสียหายภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า หรือใช้งานผิดประเภท ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมและการขนส่ง แม้ว่าสินค้านั้นจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกันก็ตาม
 • กรณีสินค้าหมดระยะประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และค่าขนส่ง
 • กรณีสินค้าชำรุดจากบริษัทขนส่งเอกชน  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

 

เงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการสั่งซื้อสินค้ากับ  www.promptstore.com บริษัทมีนโยบายรับคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า  (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนสินค้าที่ทางบริษัทกำหนด)  เมื่อบริษัทได้รับคำขอคืนสินค้าจากลูกค้า พร้อมทั้งได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว ฝ่ายตรวจสอบสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าและความถูกต้อง หลังจากนั้น แผนกบริการลูกค้าของ  www.promptstore.com   จะติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ หรือไลน์ เพื่อแจ้งกระบวนการเปลี่ยนคืนสินค้า หรือการคืนเงิน บริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน  ซึ่งการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าบริษัทมีดังนี้

 

เงื่อนไขในการ เปลี่ยน-คืน-สินค้า

1. กรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง จากการขนส่งโดยรถบริษัท หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ  ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเอง โดยมีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้

 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น)
 • ลูกค้าในกรุงเทพฯ ทางบริษัทฯยินดีที่จะเข้าไปรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน(โดยทางลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ คืนกลับมาที่บริษัทฯก่อน)

 2. กรณีที่สินค้าถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ แต่ลูกค้าไม่พอใจในตัวสินค้าโดยลูกค้ายังไม่เปิดใช้สินค้า หรือกรณี อื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้

 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานใด ๆทั้งสิ้น).
 • ลูกค้าในกรุงเทพฯ สามารถคืนสินค้ากับเจ้าหน้าที่ได้ทันที โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้ากลับคืน ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • หากบริษัทต้องส่งสินค้าใหม่กลับไปให้แก่ท่าน บริษัทขอเรียกเก็บค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าวในทุกกรณี
 • หากเป็นสินค้าขนาดใหญ่ และทางลูกค้าให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปรับคืนจากลูกค้า  กรณีนี้จะมีค่าบริการไปรับสินค้าคืนเป็นเงินจำนวน  500 บาท /ครั้ง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

 

เงื่อนไขการส่งซ่อมสินค้า

การส่งซ่อมสินค้าเป็นไปตามนโยบายการรับประกันของผู้ผลิตสินค้า

 • ลูกค้าในกรุงเทพฯ และซื้อสินค้ากับทาง www.promptstore.com  จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเครื่องซ่อม และส่งคืนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าซ่อม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • หากลูกค้าไม่ได้ สั่งซื้อสินค้ากับทาง www.promptstore.com  และทางลูกค้าประสงค์ให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปรับสินค้าซ่อมจากลูกค้า  กรณีนี้จะมีค่าบริการเป็นเงินจำนวน  500 บาท /ครั้ง

  

เงื่อนไขสินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

 •  สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
 •  สินค้าพวกถังขยะสแตนเลสที่เกิดความเสียหายจาก บริษัทขนส่งเอกชน

 

เงื่อนไขการขอรับเงินคืน ค่าขนส่ง หรือโอนเงินค่าสินค้าเกิน หรือกรณีอื่น

การขอรับคืนเงินค่าส่งสินค้า ท่านจะต้องส่งคำร้องให้บริษัทฯที่  info@promptstore.com

ทางบริษัทฯ จะโอนค่าขนส่งคืนตามหมายเลขบัญชีที่ท่านได้ส่งมาเท่านั้น เงินจะถูกโอนคืนภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯได้เอกสารครบถ้วน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการขอรับเงินค่าขนส่งคืนแต่เพียงผู้เดียว

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนมีการส่งคืนสินค้า ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าและเอกสารคืน

บริษัท เพิ่มมิตรกรุ๊ป จำกัด

178/1 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

 เอกสารสำหรับลูกค้าบุคคล

 • ใบเสร็จการชำระเงินค่าสินค้า 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (โดยชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)

 เอกสารสำหรับลูกค้าองค์กร

 • ใบเสร็จการชำระเงินค่าส่งสินค้า 1 ฉบับ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี 1 ฉบับ (โดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อบริษัทของท่านในใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 180 วัน

 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  0-2452-2786

 

ขอบพระคุณอย่างสูง 

www.promptstore.com

 

 
วิธีการจัดส่ง

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
ข้อมูลการสั่งซื้อ การชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า