ติดต่อ พร้อมสโตร์
line at
dot
dot
สินค้า หมวด PROMPT CLEAN
สินค้า หมวด PROMPT PLAS
สินค้า หมวด PROMPT TOOL
dot
dot
เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง POLO AURA75
กล่องใสกระดาษชำระ  JRT
การจัดส่งสินค้า
dot


  [Help]
dot


makita
น้ำยาโมซา
ผลิตภัณฑ์เวียล่า


DVD(V)

 

ร้านค้าออนไลน์นี้ได้แจ้งการเป็นผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered 
กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

This online store was registered as an as e-Commerce business owner by receiving the " DBD Registered " trademark from the Department of Business Development, Ministry of Commerce of Thailand

 

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เพิ่มมิตรกรุ๊ป จำกัด
(Owner name) : Permmitgroup Company Limited
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ : บริษัท เพิ่มมิตรกรุ๊ป จำกัด
(Company name) : Permmitgroup Company Limited
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Registration ID) : 0105551094218
ชื่อร้านค้าออนไลน์ (Online store) : www.promptstore.com
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจอื่น 
(Type of business) : Other Business 
สถานที่ติดต่อได้ : 178/1 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
(Address) : 178/1 BANGKRADI ROAD,SAMAE DAM, BANG KHUN THIAN, BANGKOK 10150
โทรศัพท์ (Telephone) : 024522786
โทรสาร (Fax) : 028961648
E-mail : pmitgroup@gmail.com
วันที่ได้รับ DBD Registered  : 27 กรกฎาคม 2559
วันที่หมดอายุ DBD Registered: 16 สิงหาคม 2565
Registered date : 27 July 2016
Expire date : 16 August 2022
   
ดูรายละเอียดได้ที่ www.trustmarkthai.com
Details can be found at www.trustmarkthai.com

สอบถามข้อมูลได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โทร.02 547 5959-61 E-mail : e-commerce@dbd.go.th

 
ทะเบียนการค้า

DBD Registered article